Marketing

 

CENOVNIK REKLAMNIH USLUGA RADIJA RADIO BANJA 2

 

EMITOVANJE REKLAMA OD 08-24 h* CENA NA MESEČNOM NIVOU
REKLAMA DO 30 s 7.000 din.
REKLAMA OD 30 s DO 50 s 10.000 din.
REKLAMA < 50 s 15.000 din.

*REKLAME SE EMITUJU U REKLAMNIM BLOKOVIMA ČETIRI PUTA DNEVNO

EMITOVANJE MASKI OD 08-24 h * CENA NA MESEČNOM NIVOU
MASKA DO 10 s 5.000 din
MASKA OD 10s DO 15 s 8.000 din

*MASKE SE EMITUJU PET PUTA DNEVNO POJEDINAČNO U PROGRAMU KROZ MELODIJE

EMITOVANJE REKLAMA + MASKE OD 08-24 h CENA NA MESEČNOM NIVOU
REKLAMA DO 30 s + MASKA DO 10 s 10.000 din
REKLAMA OD 30 s DO 50s + MASKA 10 s-15 s 15.000 din
REKLAMA < 50 s + MASKA  10 s- 15 s 20.000 din

SPONZORSTVA U PROGRAMU

EMISIJA CENA NA MESEČNOM NIVOU
VESTI 6 PUTA DNEVNO NA DVA SATA 18.000 din
VREME PROGNOZA 6 PUTA DNEVNO NA DVA SATA 16.000 din
STANJE NA PUTEVIMA 3 PUTA DNEVNO 12.000 din
KUTAK ZA SPORTSKI TRENUTAK JEDNOM DNEVNO 6.000 din
HOROSKOP JEDNOM DNEVNO 6.000 din
VREMEPLOV JEDNOM DNEVNO 6.000 din

PRODUKCIJA RADIO SPOTOVA I MASKI

IZRADA REKLAMNIH SPOTOVA CENA*
SA JEDNIM VOKALOM I MUZIČKOM PODLOGOM DO 30 s 10.000 din.
SA DVA VOKALA I MUZIČKOM PODLOGOM DO 30 s 14.000 din.
REŽIRANA REKLAMA SA VIŠE VOKALA  I ORIGINALNOM MUZIKOM DO 30 s 20.000 din.

*CENA SPOTOVA PREKO 30 s JE OSNOVNA CENA PLUS 2.000 din

IZRADA MASKI CENA
IZRADA MASKI DO 10 s 3.000 din
IZRADA MASKI OD 10s DO 15 s 3.500 din

“MEDIA-PRESS” d.o.o.
Adresa: Ul. Nemanjina 5, Vila Gradištanac, lokal 1 prizemlje
tel: +381 36 616 007  mob: +381 60 05 24 927
email: office@banja2.com
MB: 20989483; PIB: 108388231; TR: 170-0030021215000-56