Marketing

CENOVNIK REKLAMNIH USLUGA RADIJA BANJA 2
MUZICKA ZELJA ………………………………….120din
MALI OGLAS …………………………………….. 200din
POSLOVNI OGLAS ……………………………….300din
REKLAMNI OGLAS ……………………………….500 din

EMITOVANJE REKLAMA OD 08-24 h* CENA NA MESEČNOM NIVOU
REKLAMA DO 30 s 6.000 din.
REKLAMA OD 30 s DO 50 s 8.000 din.
REKLAMA < 50 s 10.000 din.

EMITOVANJE MASKI OD 08-24 h * CENA NA MESEČNOM NIVOU
MASKA DO 10 s 5.000 din
MASKA OD 10s DO 15 s 6.000 din

*MASKE SE EMITUJU PET PUTA DNEVNO POJEDINAČNO U PROGRAMU KROZ MELODIJE
SPONZORSTVA U PROGRAMU

EMISIJA CENA NA MESEČNOM NIVOU
VESTI 6 PUTA DNEVNO NA DVA SATA 10.000 din
VREME PROGNOZA 6 PUTA DNEVNO NA DVA SATA 10.000 din
STANJE NA PUTEVIMA 3 PUTA DNEVNO 5.000 din
KUTAK ZA SPORTSKI TRENUTAK JEDNOM DNEVNO 6.000 din

JUTARNJI PROGRAM(SVAKI DAN 08-12h) SVAKOG SATA 10.000 din
POPODNEVNI PROGRAM(SVAKI DAN 16-20h) SVAKOG SATA 10.000 din

PRODUKCIJA RADIO SPOTOVA I MASKI
IZRADA REKLAMNIH SPOTOVA CENA*
SA MUZIČKOM PODLOGOM DO 30 s 3.000 din.

CENOVNIK POLITICKOG MARKETINGA
⦁ MUZICKA ZELJA SA POZDRAVOM POLITICKE SADRZINE _____________________270,00 DINARA
⦁ EMITOVANJE MASKE ________________________________________________250,00 DINARA
⦁ EMITOVANJE REKLAMNOG SPOTA______________________________________600,00 DINARA
⦁ GOSTOVANJE U TRAJANJU OD 15 MINUTA______________________________5.000,00 DINARA

“MEDIA-PRESS” d.o.o.
Adresa: Ul. Nemanjina 5, Vila Gradištanac, lokal 1 prizemlje
tel: +381 36 616 007, mob: +381 60 05 24 927
email: office@banja2.com
MB: 20989483; PIB: 108388231; TR: 170-0030021215000-56

© Radio Banja 2 - 2021 All Rights Reserved.